loading...

هر چه می خواهد دل تنگت بجو

ثبت مسائل گوناگون از قبیل اطلاعرسانی های اخباری ، اطلاعات عمومی و هر آنچه نیاز روز باشد

در حاشیه زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد !

ادمین بازدید : 232 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

تلویزیون با پخش آنونس‌های سریال «شمعدونی» سروش صحت، از جایگزینی این مجموعه با سریال طنز «در حاشیه» خبر می‌دهد.

با این جایگزینی، مجموعه «در حاشیه» مهران مدیری زودتر از موعد رسمی اعلام شده به پایان می‌رسد.

هر چند شبکه سه تاکنون خبری رسمی مبنی بر پایان سریال «در حاشیه» آنهم زودتر از موعد مقرر اعلام نکرده است اما تبلیغ سریال جدید «شمعدونی»، از پایان زودهنگام سریال مدیری خبر می‌دهد.

به نظر می‌رسد انتقادهای پزشکان و در پی آنها وکلا، مدیران تلویزیون را سرانجام مجاب کرده است که نسبت به پایان دادن قسمت‌های این سریال آن‌هم زودتر از موعد معین تصمیم بگیرند.

این در حالی است که پیش از آغاز پخش سریال «در حاشیه» که در بدو امر «اتاق عمل» نام داشت، نقطه نظرات پیشنهادی وزارت بهداشت و سلامت، سازندگان این مجموعه را به توقف مقطعی و در پی آن تغییر فیلمنامه وا داشت اما تغییر فیلمنامه هم در نهایت راهگشا نبود تا پس از پخش سریال مهران مدیری، انتقادها آغاز شده و دامنه‌ی آن حتی به وکلا کشیده شود.

 

اعتراض‌ پزشکان پس از پخش قسمت‌های ابتدایی، همچنین با واکنش از سوی سازندگان سریال «در حاشیه» همراه بود که بخش‌های مربوط به تخلفات بیمارستانی برای پایان دادن به حاشیه‌ها از قسمت 30 حذف می‌شود و در فاز جدید نیز از این بخش‌ها خبری نیست.

اما حتی این خبر هم در نهایت تاثیر چندانی بر روند اعتراض‌ها باقی نگذاشت.

مجموعه «شمعدونی» به کارگردانی سروش صحت قرار است از شنبه - پنجم اردیبهشت ماه - پخش خود را به شکل هر شبی آغاز کند.

این مجموعه داستان دو خانواده است که عطا و هوشنگ سرپرستی آن را بر عهده دارند. عطا فرزندی دارد که برای او بسیار عزیز و دوست داشتنی است اما او کودکی کنجکاو است و بنیان قصه هم بر درگیری عطا با فرزند خود استوار است.

محمدحسن معجونی، آتنه فقیه نصیری، نگار عابدی، رویا میرعلمی، محسن قاضی مرادی، محمدرضا داود نژاد، ویدا جوان، امیر کاظمی، رضا کریمی و ... از بازیگران سریال «شمعدونی» هستند.

سروش صحت نقش اول این سریال را به (محمد نادری) - بازیگری جدید در حوزه طنز - محول کرده است.

طبق اعلام شبکه سه مجموعه «در حاشیه» قرار است فاز جدید خود را پس از ایام رمضان و با پایان مجموعه «شمعدونی» آغاز کند.

پایان پخش مجموعه طنز «در حاشیه» پنجشنبه - سوم اردیبهشت ماه - خواهد بود.

 
 
مرجع خبر : به علاوه 1
 

12. تالار بورس

ادمین بازدید : 192 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

ﺗﺎﻻﺭﺑﻮﺭﺱ :

تالار بورس ﺟﺎیی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ می پرﺩﺍﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻻﺭ ﺍصلی ﻭ ﺗﺎﻻﺭ فرعی ﺗﻘﺴﻴﻢ می شود.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎهی ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﺎﺑﻠﻮیی ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﻫﺮ ﺳﻬﻢ می ﺑﺎﺷﺪ .

تالار اصلی و تالار فرعی به چه جایی گفته می شود ؟


* ﺗﺎﻻﺭ اصلی :

ﺗﺎﻻﺭی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭﻓﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ می ﻛﻨﻨﺪ.

* ﺗﺎﻻﺭ ﻓﺮعی :

ﺗﺎﻻﺭی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می شوند ﻭ ﺩﺭﺁﻥ ﺗﺎﻻﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ می ﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ اصلی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می ﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺭﺱ :

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ دولتی ﻭ ﺧﺼﻮصی ﺗﻘﺴﻴﻢ می شوند.

ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ می ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ :

1- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

2- ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺍﺷﺨﺎﺹ

3- ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎیی ﻭ ﻣﻌﺮفی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍی ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ :

1- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﺸﺘﺮی

2- ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻛﺎفی

3- ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺍﻃﻼﻋﺎتی ﻭ ﻛﻨﺘﺮلی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ :

ﻛﻪ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ حقیقی و حقوقی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و نقدینگی ﻛﻪ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ، ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩی ﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻳﺎ حتی ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﺼﻮصی ﻳﺎ ﺩﻭلتی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ رسمی ﺑﻮﺭﺱ :

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ می ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می ﻛﻨﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺭسمی ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .


11. انواع ارزشها در بورس

ادمین بازدید : 189 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ :


ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺘﺮی:

ﺍﺭﺯشی ﻛﻪ ﺑﺮﺭﻭی ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ می ﺒﺎﺷﺪ (ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭﺍﺟﻨﺎﺱ) ﺧﻮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺍی ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺮﺍی 10 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻓﺘﺮی می ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍتی :

ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ، بدین معنا که ﻫﺮﻗﺪﺭﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺫﺍتی ﺁﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺭﺯﺵ ﺍسمی :

ﺍﺭﺯشی ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍی ﻫﺮﺑﺮﮔﻪ ﺳﻬﺎﻡ 100 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ:

 ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸﺨﺺ می ﻛﻨﺪ.


ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎیی ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺫﻳﻞ ﺗﺎﺛﻴر ِ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ:

ﺍﻟﻒ) ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ِ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﺍ ﺷﺘﺎﺏ می ﺑﺨﺸﺪ.

ﺏ) ﺍﺟﺮﺍی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰﺯﺩایی ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ می ﻛﻨﺪ.

ﺝ) ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ.

ﺩ) ﺷﺪﺕ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﻘﺪینگی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺯیعی ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می ﺳﺎﺯد.

ﻩ) ﺳﺎﺯﻭ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی ﺭﺍﻛﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ملی ﻛﺎﺭﺍﻣﺪﺗﺮ می ﻛﻨﺪ.

ﻭ) ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﺻﻼﺡ می ﻛﻨﺪ.

ﺯ) ﺩﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮی ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎیی ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ملی ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ.

ﺡ) ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭی ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ملی ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺍﺗﻜﺎی ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ بانکی ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩولتی ﻓﺮﺍﻫﻢ می آﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻛﺴﺮی ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ می انجامد .


10. انواع بازار سرمایه ـ ۲. بازار ثانویه

ادمین بازدید : 565 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ :

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻗﺮﺿﻪ ﺍی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩی ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﺭقۀ ﻗﺮﺿﻪ ای ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﻭﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭقتی شخصی ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ، ﺳﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﺭﻗﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮکتی ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی ﻛﻨﺪ ، (ﺩﺭ ﺻﻮﺭتی ﻛﻪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻤﻮمی ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎنی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻣﻮﺭﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﻓﺮﻭﺵ ﻗﺮﺍﺭ می ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ، ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ می ﻓﺮﻭﺷﺪ .


9. انواع بازار سرمایه ـ ۱. بازار اولیه

ادمین بازدید : 162 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ :

ﺩﺭﺑﺎﺯﺍﺭﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ , ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭمی ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻋﺮﺿﻪ می ﻛﻨﻨﺪ دیگر بازار اولیه ﮔﻔﺘﻪ نمی ﺷﻮﺩ.


نحوه دم کردن چای سبز ( طرز دم کردن چای سبز )

ادمین بازدید : 328 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

بهترین شیوه برای دم کردن چای سیاه و سبز چیست ؟ 

  چای یکی از نوشیدنی های پرطرفدار در کشور ماست؛ چایی که درست دم شود عطر و بوی دیگری دارد و هر فردی را به سمت خود می کشاند اما چایی که درست دم نشود یا اصطلاحا «دم نکشیده یا جوشیده» باشد، طرفدار ندارد...  

▪ بهترین شیوه برای دم کردن چای سیاه و سبز چیست؟

چای سیاه چای تخمیرشده و چای سبز چای تخمیرنشده است و به همین دلیل بعد از دم کشیدن رنگ متفاوتی به خود می گیرد. برای دم کردن چای چه سبز، چه سیاه ابتدا باید صبر کنید تا آب به نقطه جوش برسد. بعد مقداری چای خشک داخل قوری بریزید و آب جوش را به آن اضافه کنید و اجازه دهید چند دقیقه ای دم بکشد و رنگدانه ها از برگه ها جدا و وارد آب شوند.

چای سیاه ایرانی به دلیل اینکه کمتر تخمیر می شود، مدت دم کشی طولانی تری دارد و دم کشیدن آن بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان می خواهد ولی چای خارجی به دلیل اینکه تخمیر بیشتری داشته سریع تر و در عرض ۴ ۳ دقیقه دم می کشد.

برای چای سبز نیز روش دم کردن به همین صورت است. چون چای سبز رنگ زیادی پس نمی دهد ۵ دقیقه دم کشیدن کافی است و ترکیب های آنتی اکسیدانی و رنگی طی این مدت از آن خارج می شود.

▪ بعد از آنکه چای دم کشید تا چه مدت می توانیم آن را مصرف کنیم؟

معمولا باید چای را بعد از دم کشیدن فورا مصرف کرد. هرچه چای تازه تر مصرف شود ترکیب های مفید آن اثر بیشتری در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، سرطان و... دارد. هر چه چای مدت زمان بیشتری بماند این ترکیب ها تغییر می کنند و با هم واکنش می دهند و خاصیت خودشان را به مرور از دست می دهند.

نباید چای دم شده را بیش از نیم تا یک ساعت نگه داشت و قبل از این مدت باید آن را مصرف کرد. بهتر است چای را به اندازه مصرف همان لحظه دم کنیم. در کل، چای تازه دم، خوش عطرتر و حاوی ترکیب های مفید بی شماری است.

▪ برخی افراد تفاله چای را پس از دم کشیدن در می آورند و چای را برای چند ساعت نگه می دارند. آیا این کار را توصیه می کنید؟

این راهکار نیز چندان موثر نیست. حتی با درآوردن تفاله نیز تغییر و واکنش ترکیب ها در چای ادامه پیدا می کند و عطر، طعم و خواص آن کم می شود. گرچه به هر حال خارج کردن تفاله می تواند تا حدی این روند را کندتر کند و باعث شود چای دیرتر سیاه شود.  

▪ بهترین ظرف برای دم کردن چای چه ظرفی است؟

بهترین ظرف برای دم کردن چای، قوری های چینی یا پیرکس است. دم کردن چای در قوری های فلزی ممکن است باعث ورود یون های فلزی به چای شده و رنگ چای را خراب کند و بر عطر و طعم آن تاثیر بگذارد. امروزه لیوان های چینی درداری نیز وارد بازار شده که مخصوص دم کردن چای سبز است. حتی می توان چای سیاه را هم درون این لیوان ها دم کرد. درحقیقت اصلا نیازی نیست که بعد از افزودن آب جوش به چای خشک مجددا آن را روی حرارت بگذارید زیرا این کار روند تخریب ترکیب های مفید چای را تسریع می کند و باعث سیاه شدن رنگ چای می شود. همین که چای در کنار منبع گرما باشد کفایت می کند.

▪ به چای گاهی موادی مانند گلاب و آبلیمو اضافه می شود یا چای را همراه با دارچین، هل و زعفران دم می کنند. این مواد خللی در روند دم کردن چای پیش نمی آورند؟

خیر دارچین، هل و زعفران اگر همراه چای دم شوند نه تنها مشکلی ایجاد نمی کنند بلکه خاصیت هم دارند. مصرف موادی مثل آبلیمو هم اشکالی ندارد اما مصرف گلاب همراه چای خاصیت چندانی ندارد و تنها می تواند بو و عطر بهتری به آن بدهد.

▪ معمولا افراد چه نکته هایی را هنگام دم کردن چای رعایت نمی کنند؟

گذاشتن چای روی سماور یا کتری برای دم کشیدن و زیاد درست کردن چای و مصرف آن برای چند ساعت از جمله اشتباه های رایج مردم است که از خواص چای می کاهد و عطر و بوی آن را خراب می کند.

▪ آیا مصرف چای منعی هم دارد؟

چای منع مصرف برای هیچ فردی به خصوص کودکان ندارد. البته زیاده روی در مصرف آن توصیه نمی شود. از جمله دلایلی که می گویند به کودکان چای ندهید، این است که آنها با چای قند زیادی می خورند و دادن چای به آنها باعث بروز این عادت غلط می شود.

10. تشخیص دیابت بارداری

ادمین بازدید : 198 شنبه 29 فروردين 1394 نظرات ()

آزمایش تشخیص دیابت بارداری آزمایشی الزامی برای تمام زنان باردار است که در هفته 24 تا 28 بارداری انجام می شود. البته اگر خانمی دارای عوامل خطر باشد، مثلا اضافه وزن داشته باشد و یا سابقه دیابت در خود یا خانواده را بیان کند، در اولین ویزیت حتی قبل از بارداری، آزمایش تشخیص دیابت توسط پزشک انجام می شود.


9. دیابت بارداری

ادمین بازدید : 163 جمعه 28 فروردين 1394 نظرات ()

در بسیاری از زنان در ابتدای دوران بارداری، آزمون‏های مربوط به قندخون ، طبیعی هستند، اما در انتهای دوران بارداری به سبب ظرفیت محدود ترشح انسولین، كمبود انسولین و هیپرگلیسمی ایجاد شده و تا زمان وضع حمل طول می‏كشد. این وضعیت، تحت عنوان دیابت بارداری نام دارد. اگر چه بلافاصله پس از انجام وضع حمل ، نتایج آزمون‏ها در این افراد به حالت طبیعی باز می‏گردد، اما در تعداد قابل توجهی از آنها در آینده ، دیابت ایجاد خواهد شد ، به طوری كه هرچه دیابت در دوران بارداری شدیدتر باشد ، احتمال آنکه بیمار پس از مدت كوتاهی پس ازایمان دچار دیابت شود، بیشتر خواهد بود.

عوارض دیابت بارداری :

1. عوارض مربوط به مادر: برخی عوارض مادری دیابت بارداری عبارتنداز:    

 • هیپوگلیسمی : كه اغلب در نیمۀ اول بارداری ایجاد می‏شود.

• هیپرگلیسمی : هیپرگلیسمی مادری ، بیشتر در نیمه دوم بارداری ایجاد می‏شود. زن باردار در هفته ‏های 20 تا 30 دارای بیشترین نیاز به انسولین است و در صورتی كه در انتهای بارداری ، نیاز مادر به انسولین كاهش یابد، باید به فكر نارسایی جفت بود . پس از زایمان، نیاز مادر به انسولین ، سریعاً كاهش می‏یابد . بیشتر مشكلات جنین، از هیپرگلیسمی و بالا بودن گلوكز مادر ناشی می‏شود .    

• عفونت‏ها: در دوران بارداری به سبب تأثیرات ناشی از استروژن بر اتساع ( گشاد شدن ) عروق خونی ، افزایش جریان خون كلیوی و فیلتراسیون گلومرولی و در نتجه افزایش فیلتراسیون گلوكز صورت می‏گیرد .

بنابراین، تمامی زنان باردار به طور طبیعی دارای گلوكوزوری هستند و زنانی كه قندخون بالاتری دارند ، قند ادرار نیز بالاتر خواهد بود.

از طرفی ، شل شدن عضلات دستگاه ادراری در طی دوران بارداری ، سبب ریفلاكس ادرار به حالب و اتساع مجاری ادراری شده ، شانس عفونت‏های ادراری را افزایش می‏دهد. وجود گلوكز برای تغذیه باكتری‏ها و نیز احتباس ادراری ، زنان باردار را در معرض خطر ابتلا به عفونت‏های ادراری افزایش می‏دهد .

وجود گلوكز برای تغذیه باكتری‏ها و نیز احتباس ادارای، زنان باردار را در معرض خطر ابتلا به عفونت‏های اداری قرار می‏دهد. به طوری كه شیوع عفونت‏های ادراری در زنان باردار مبتلا به دیابت بالاتر است .    

• هیپرتانسیون : در 20 درصد از بیماران مبتلا به دیابت ، به دلیل غیرطبیعی بودن عروق خونی ، احتمال ایجاد هیپرتانسیون در انتهای بارداری وجود دارد.

• پلی‏هیدرآمینوس : افزایش مایع آمینوتیك (بیش از cc 2000) در زنان مبتلا به دیابت بارداری (به ویژه در صورت عدم كنترل قندخون) بسیار شایع است.

2. عوارض جنبی ناشی از دیابت بارداری ، عبارتنداز:  

  • سقط: در صورت عدم كنترل قندخون ، به ویژه در سه ماهة اول بارداری ، شیوع سقط افزایش می‏یابد.  

  • آنومالی‏های مادرزادی : احتمال بروز آنومالی‏های جنینی در مادران دیابتی ، سه برابر بیشتر بوده و شایع‏ترین آنها ، آنومالی‏های قلبی - عروقی و عصبی هستند. آژنزی‏ساكرال جزء آنومالی های بسیار نادر ولی شدید ناشی از دیابت مادر است .

بیشترین شانس ایجاد این آنومالی‏ها ، در هفته‏ های سوم تا ششم بارداری بوده و كنترل مناسب قندخون در این زمان ، می ‏تواند از بروز این آنومالی‏ها جلوگیری كند .  

• از سایر عوارض جنینی دیابت دوران بارداری می‏ توان به مواردی نظیر دیسترس تنفسی ، هیپوگلیسمی نوزاد در چند ساعت اول زندگی ، ماكروزومی ، تروماهای زمان تولد ، هیپوكلسمی همراه با تتانی و تحریك پذیری نوزاد ، هیپربیلی‏روبینمی و زردی نوزاد ، افزایش مورتالیته پره‏ناتال و مرگ ناگهانی جنین اشاره كرد .

غربالگری از نظر دیابت در دوران بارداری غربالگری از نظر دیابت دوران بارداری در موارد زیر صورت می‏گیرد :

• تمامی زنان در انتهای سه ماهه دوم بارداری (24 تا 26 هفتگی)

• زنان high Risk (زنانی كه فرزندان و والدین دیابتی دارند و یا دارای گلوكوزوری بیش از mgr/day 300 هستند)، در اولین ویزیت پره‏ناتال و یا در مواردی كه سابقه عوارض دیابت بارداری در زایمان‏های قبلی وجود داشته (از قبیل ماكروزومی و...)

برای انجام غربالگری ، 50 گرم گلوكز خوراكی به زنان باردار داده شده و یك ساعت گلوكز خون مورد اندازه‏ گیری قرار می‏گیرد :

  • در صورتی كه گلوكز خون زیر mgr/dl 140 باشد، طبیعی است .

• در صورتی كه گلوكز خون بین mgr/dl 200-140 باشد، باید تست Oral Tolerance Glucose Test صورت گیرد. برای انجام این تست ، ابتدا FBS اندازه‏گیری شده و سپس محلولی حاوی 100 گرم گلوكز به بیمار داده می‏شود. آن‏گاه قندخون بیمار، پس از یك، دو و سه ساعت دوباره اندازه‏گیری می‏شود.

برطبق جدول زیر ، در صورتی كه تمامی مقادیر درحد طبیعی باشند ، نیاز به بررسی بیشتری نخواهد بود و در صورتی كه یكی از مقادیر بالاتر از حد طبیعی باشد ، این آزمون یك ماه بعد مجدداً تكرار می‏شود و در صورتی كه دو مورد از مقادیر، بالاتر از حد طبیعی باشند ، بیمار مبتلا به دیابت بارداری است . (براساس معیارهای كارپنتر - كوستان)

نمونه خون ناشتا 95 پس از یك ساعت 180 پس از دو ساعت 165 پس از سه ساعت 140

• در صورتی كه گلوكز خون بالای mgr/dl 200 باشد ، باید FBS را نیز اندازه ‏گیری كرد ، در صورتی كه FBS بیش از mgr/dl126 باشد، بیمار مبتلا به دیابت است . درمان دیابت بارداری  

 • كنترل قند خون : با توجه به عدم توانایی عبور انسولین از جفت ، می ‏توان از انسولین برای كنترل قندخون در زنان مبتلا به دیابت بارداری استفاده كرد. انسولین در ابتدای بارداری با دوز u/kg/day5/0 و در نیمه دوم بارداری با دوز u/kg/day7/0 تجویز می ‏شود .

نیاز به انسولین ، در هفته ‏های 20 تا 30 بارداری ، 2 تا 3 برابر می‏ شود . توجه داشته باشید كه در بیماران باردار نمی ‏توان از داروهای خوراكی كاهندۀ قندخون استفاده كرد ، زیرا سبب هیپوگلیسمی طولانی در نوزاد شده و كنترل مناسبی نیز در دوران بارداری ایجاد نمی ‏كنند .  

• Monitoring سطح گلوكز : مقادیر قندخون درمادر ، بهترین شاخص برای تعیین كنترل دیابت بارداری به شمار می ‏رود . قندخون ناشتای مادر باید بین 70 تا 80 mgr/dl باشد و پس از صرف یك وعدة غذایی اصلی باید قند خون mgr/dl50-40 افزایش پیدا كند و یك ساعت پس از صرف غذا، حداكثر به mgr/dl140 برسد.

درصورتی كه قند خون بیش از mgr/dl160 باشد ، نشان دهندة عدم كنترل قند خون بوده و بیمار باید به پزشك خود مراجعه كند . همچنین باید گلوكز ادرار 24 ساعته را در زن باردار اندازه ‏گیری كرد.

در حالت طبیعی ، حداكثر دفع گلوكز در ادرار 24 ساعته در دوران بارداری روزانه mgr300 است. در كنترل مناسب ، مقادیر قند ادرار در حد Trace یا 1+ خواهند بود. اما در صورتی كه میزان قند ادرار در حد 3+ تا 4+ باشد ، هیپرگلیسمی مطرح است .

گلوكز مایع آمنیوتیك : در اثر هیپرگلیسمی مادر، گلوكز می‏تواند وارد مایع آمنیونی شود ، بنابراین میزان گلوكز مایع آمنیونی نشان دهندة وضعیت گلوكز مادر در هفت روز گذشته است. به طور معمول با پیشرفت بارداری ، از گلوكز مایع آمنیونی كاسته شده و در آخرین ماه بارداری به كمتر از mgr/dl20 می ‏رسد .    

• Monitoring جنین : بهترین روش ارزیابی جنین ، بررسی قند خون مادر است . در موارد پرخطر، بهترین آزمون ارزیابی سلامت جنین انجام CST در هفته 32 بارداری است . از NTS نیز می‏ توان برای ارزیابی جنین استفاده كرد ، اما به اندازه CST از حساسیت برخوردار نیست .  

 • ختم بارداری : معمولاً در ...

برانکو در اولین حضورش در پرسپولیس باخت تلخی را تجربه کرد

ادمین بازدید : 216 جمعه 28 فروردين 1394 نظرات ()

پرسپوليس 1 - سپاهان 2؛ دومين قرباني سرخپوش سپاهان

باخت بحث برانگیز برانکو در روز بازگشت


سپاهان مثل بازي قبل که تراکتور را در دقايق پاياني شکست داده بود، اين بار در ورزشگاه آزادي پرسپوليس را شکست داد.


 

به گزارش "ورزش سه"، پرسپولیس در دیداری که می‌توانست با نتیجه پر گل به سود خود خاتمه دهد، روی اشتباهات مدافعان خود، بازی را واگذار کرد تا فرکی روی دست استاد خود بلند شود.

استادیوم آزادی؛ تماشاگر: 11 هزار نفر
داوران: محمدرضا اکبریان، محمدرضا ابوالفضلی و آرمان اسعدی
اخطار: هادی نوروزی (28)، مهدی طارمی (52)، علی علیپور (95) از پرسپولیس؛ حاج صفی (59)، وریا غفوری (78) از سپاهان

پرسپولیس:
سوشا مکانی، محمدرضا خانزاده، محمد نوری، مایکل اومانیا، مهدی طارمی، هادی نوروزی، گابریل فرناندو(66 پیام صادقیان)، مهرداد کفشگری، احمد نوراللهی، حمید رضا علی عسگری و علیرضا نورمحمدی
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

سپاهان:
شهاب گردان، محرم نویدکیا، هادی عقیلی، محمد علی احمدی، عبداله کرمی، علی کریمی، مهدی شریفی، وریا غفوری، احسان حاج‌صفی، لوسیانو پریرا و فوزیل موسی‌اف
سرمربی: حسین فرکی

شرح بازی:
برانکو ایوانکوویچ در اولین بازی خود به عنوان سرمربی روی نیمکت این تیم برابر سپاهان شکست خورد و البته از دست دادن سه امتیاز این بازی می تواند مهاجمان و مدافع تیمش را بعنوان نقش اول بشناسد.
تیم برانکو که در نیمه اول و اوایل نیمه دوم بازی هجومی را در دستور کار قرار داده بود و به واسطه آن فرصت های زیادی را به دست آورده بود با فرصت سوزی از دست داد و در نهایت نتوانست از تک گل خود نیز محافظت کند و این سپاهان و فرکی بودند که توسط شریفی و پریرا که از ابتدا هم مشخص بود گزینه های گلزنی زردپوشان هستند به دو گل رسید و تهران را با سه امتیاز شیرین ترک کرد.
حسین فرکی که در تیم ملی به عنوان دستیار برانکو فعالیت می کرد در اولین حضور رسمی سرمربی جدید سرخ پوشان روی نیمکت این تیم دست به کار بزرگی زد و به نوعی استاد کشی کرد.
پرسپولیس در این بازی هم همانند دیدارهای گذشته اش و البته با برنامه تر به میدان رفت و صاحب فرصت های مناسبی نیز شد و نتوانست از آن استفاده کند.
به نظر می رسد برانکو در ابتدا باید فکری به حال خط دفاعی خود و جایی که خانزاده به میدان می رود کند و مطمئنا تماشای دوباره فیلم این بازی می تواند مدافع ملی پوش پرسپولیس را با این حقیقت روبرو کند که 90 درصد حملات سپاهان در نیمه دوم از جناح او صورت گرفت و هر دو گل زردپوشان نیز از سمت او پایه ریزی شد.
پرسپولیس با این شکست با همان 29 امتیاز در رتبه نهم باقی ماند و سپاهان 47 امتیازی شد و به فاصله سه امتیازی صدرنشین و به جمع مدعیان اضافه شد.

شرح گل‌ها:
پرسپولیس یک سپاهان صفر ( دقیقه 44، هادی نوروزی): پرسپولیس که فرصت های زیادی را در این دیدار از دست داده بود روی ارسال احمد نوراللهی و در حالی که توپ از دو مهاجم این تیم گذشته بود در فضای خالی به هادی نوروزی رسید تا او راحت ترین کار را در پیش داشته باشد و در مصاف با گردان به راحتی و با ضربه ای محکم دروازه این تیم را باز کند. (ویدئو)
پرسپولیس یک سپاهان یک، (دقیقه 85، مهدی شریفی): سپاهانی ها که تنها راه خود را برای رسیدن به گل تساوی در جناح راست و جایی که خانزاده بود می دیدند بالاخره از ارسال های پیاپی خود از این جناح نتیجه گرفتند. ارسال بازیکن سپاهان با دفع ناقص و البته اشتباه علی عسگری همراه بود تا مهدی شریفی در شش قدم از پاسی که مدافع سرخ ها برای او مهیا کرده بود استفاده کند و گل تساوی تیمش را به ثمر برساند. (ویدئو)
پرسپولیس یک سپاهان دو (دقیقه 2+90، پریرا): بار دیگر ارسال از جناح راست و اشتباه مدافعان پرسپولیس و گلی که پریرا بدون مزاحمت و از درون شش قدم وارد دروازه سوشا مکانی کرد. (ویدئو)


دقایق حساس:
دقیقه 10: مهرداد کفشگری از فاصله ای دور صاحب فرصت شوت زنی شد که شوت محکم هافبک دفاعی پرسپولیس را گردان به کرنر فرستاد.
دقیقه 18: محمد نوری با پاس مهدی طارمی با گردان تک به تک شد که گردان به زیبایی توپ کاپیتان سرخ پوشان را گرفت و فریب دریبل او را نخورد.
دقیقه 25: روی پرتاب اوت بازیکنان سپاهان روی دروازه مکانی صاحب فرصت شدند که دروازه بان این تیم توپ را دفع کرد.
دقیقه 27: پاس زیبای محرم نویدکیا در حالی که تعادل نداشت می توانست پریرا را صاحب فرصت کند که مکانی زودتر از مهاجم زردپوش صاحب توپ شد.
دقیقه 28: پاس عمقی محمد نوری، هادی نوروزی را در تقابل با گردان صاحب فرصت کرد که دروازه بان سپاهان زودتر توپ را از آن خود کرد و در ادامه نوروزی با توجه به خطا روی گردان از اکبریان یک کارت زرد دریافت کرد.
دقیقه 34: پاس در عمق احمد نوراللهی، مهدی طارمی را صاحب بهترین موقعیت برای گلزنی کرد که مهاجم سرخ پوشان ضربه چیپ خود را با اختلاف به بیرون زد تا این بار چیپ بلای جان پرسپولیس شود.
دقیقه 35: خروج اشتباه سوشا مکانی فرصت را برای سپاهانی به وجود آورد تا دروازه این تیم را با تهدید جدی مواجه کنند که محمد نوری شوت مهدی شریفی را از روی خط به کرنر فرستاد.
دقیقه 36: روی ارسال کرنر بار دیگر شریفی صاحب فرصت شوت زنی شد که این بار ضربه آرام او را سوشا مکانی در دو مرحله از آن خود کرد.
دقیقه 37: سوشا مکانی که در دیدار قبلی سرخ پوشان در لیگ قهرمانان برای النصر چهره موفقی از خود به نمایش گذاشت در برابر سپاهان و روی خروج نزدیک بود تیمش را با دردسر مواجه کند که محمد نوری با رشادت توپ را از خط دروازه بیرون کشید.
دقیقه 40: فرار هادی نوروزی پشت مدافعان سپاهان، وریا غفوری را صاحب توپ کرد که در ادامه اشتباه مدافع ملی پوش سپاهان بار دیگر نوروزی را در موقعیت گلزنی قرار داد و شوت این بازیکن با اختلاف کم به بیرون رفت.
دقیقه 45+2: ارسال بازیکنان سپاهان به قصد استفاده پریرا را سوشا مکانی با خطا روی این مهاجم خراب کرد که در ادامه داور این دیدار به نشانه آفساید در سوت خود دمید تا طرفداران پرسپولیس نفس راحتی بکشند.
دقیقه 47: سوشا مکانی روی سر پریرا که با دروازه اش تک به تک شده بود توپ را زد و به اوت فرستاد که در ادامه داور این دیدار به نشانه آفساید در سوت خود دمید.
دقیقه 52: مهدی طارمی بار دیگر پشت مدافعان سپاهان صاحب فرصت شد و در کورس با علی احمدی او را جا گذاشت و در ادامه درون محوطه سرنگون شد. در حالی که همه به گمان پنالتی ایستاده بودند بار دیگر او برخاست و البته دروازه خالی را به تیرک زد. داور با قطع جریان بازی طارمی را به دلیل دایو و تمارض با کارت زرد جریمه کرد؛ هر چند در تصاویر آهسته این موقعیت، مشکوک به پنالتی نیز به نظر می رسد.
دقیقه 60: شوت احمد نوراللهی از پشت محوطه جریمه را گردان نصفه و نیمه دفع کرد و در ادامه ضربه فرناندو به دست مدافع سپاهان خورد که داور اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقیقه 65: سوشا مکانی این بار ناجی پرسپولیس شد و ضربه سر پریرا را از درون شش قدم به زیبایی دفع کرد تا بازی به تساوی کشیده نشود.
دقیقه 67: روی ضربه کرنر و پاس حاج صفی به نویدکیا، کاپیتان سپاهان درون با پیش روی درون محوطه جریمه صاحب فرصت شوتزنی شد که ضربه آرامش را سوشا مهار کرد.
دقیقه 76: پاس عمقی نویدکیا برای شریفی با ضربه خوب این بازیکن وارد دوازه سوشا مکانی شد که در ادامه محمدرضا ابوالفضلی پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد و گل شریفی مردود اعلام شد.
این سوت با اعتراض شدید نیمکت نشینان سپاهان همراه بود و در نهایت اکبریان بصیرت را از نیمکت اخراج کرد.
دقیقه 78: ضربه ایستگاهی خطرناک پیام صادقیان با برخورد به مدافع سپاهانی ها در دیوار دفاعی به کرنر تبدیل شد.
دقیقه 80: کرنر تاکتیکی پرسپولیسی ها، پشت محوطه جریمه به نوراللهی رسید و این بازیکن در حالی که تعادل نداشت ضربه خوبی زد که با واکنش خوب گردان گل دوم به نام سرخ پوشان ثبت نشد.
دقیقه 83: مهرداد کفشگری روی ضربه ایستگاهی که صادقیان گرفته بود شوت راه دور و محکم خود را به سمت دروازه گردان نواخت که گلر سپاهان به راحتی آْن را مهار کرد.
دقیقه 3+90: علی علیپور با ورود به زمین در محوطه جریمه سرنگون شد که داور این دیدار بار دیگر اعتقاد داشت پرسپولیسی ها تمارض کردند و به نشانه خطا در سوت خود دمید.

 

پاری سن ژرمن در غیاب زلاتان تحقیر شد

ادمین بازدید : 176 جمعه 28 فروردين 1394 نظرات ()

نيمي از راه صعود بارسا طي شد

پیروزی درخشان بارسلونا در خانه PSG


ديدار رفت تيم هاي پاري سن ژرمن و بارسلونا از مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان لحظاتي پيش با نتيجه 3-1 به سود بارسلونا خاتمه يافت. دو گل سوارز و تک گل نيمار، برتري را از آن کاتالان ها کرد.


 

به گزارش "ورزش سه"، پاریسی ها در مرحله قبل در مجموع دو بازی رفت و برگشت، موفق به حذف چلسی شده بودند و بارسلونا نیز به راحتی منچسترسیتی را از پیش رو برداشته بود. پی اس جی برای این بازی از حضور بازیکنانی چون زلاتان ابراهیموویچ و وراتی محروم بود و لوکاس مورا و داوید لوئیز نیز روی نیمکت نشسته بودند.در بارسلونا نیز تنها دنی آلوس به دلیل محرومیت غایب بود. 

بازی تا دقیقه 14 بدون حادثه خاصی و با میدانداری بارسلونا دنبال می شد تا اینکه مسی در این لحظه در یک غافلگیری، با شوت پای چپ کات دار خود تیر دروازه پی اس جی را به لرزه در آورد. یک دقیقه بعد این نیمار بود که شوتی روانه دروازه میزبان کرد که توپ کمی ارتفاع داشت و به بیرون رفت. 

سرانجام در دقیقه 18، این بارسا بود که مزد برتری خود را گرفت. روی اشتباه محض بازیکنان پی اس جی، مسی صاحب توپ شد و با یک پاس زیبا، نیمار را روانه دروازه کرد. این ستاره برزیلی نیز با ضربه ای دقیق، گل برتری بارسا را وارد دروازه پاریس سن ژرمن کرد.

پس از این گل، پاریسی ها جلو کشیدند و دو بار روی توسط کاوانی موقعیت گلزنی به دست آوردند که هیچکدام حاصلی برای این تیم نداشت. از این پس، بازی تا انتهای نیمه اول ، با میدانداری بارسا و بدون حادثه خاصی دنبال شد. اتفاق مهم دیگر این نیمه نیز مصدومیت تیاگو سیلوا بود. این مدافع ارزشمند برزیلی در اواسط نیمه جای خود را به داوید لوئیز داد.


نیمه دوم را پی اس جی هجومی تر آغاز کرد و دو بار توسط پاستوره و کاوانی صاحب موقعیت گلزنی شد که برای این تیم ثمری نداشت . بارسلونا به تدریج کنترل توپ و میدان را در دست گرفت. در حالیکه بازی بدون حادثه و در میانه زمین دنبال می شد، بارسا در دقیقه 62 به گل دوم خود نیز دست یافت. 

سوارز از راست با حرکتی انفرادی، لوئیز را پشت سر گذاشت، مکسول نیز در مهار سوارز ناکام ماند و با اثر کوچکی که روی توپ گذاشت، باعث شد سوارز در موقعیت خوبی برای شوتزنی قرار بگیرد. ضربه آرام سوارز پس از برخورد به دستان سیریگو وارد دروازه شد تا کاتالان ها 2-0 پیش بیفتند. 


دو دقیقه پس از این گل، کاوانی روی یک ضربه کرنر، با ضربه ای محکم می توانست گل اول پی اس جی را به ثمر برساند اما تراشتگن به زیبایی این توپ را برگشت داد. در دقیقه 79 و در حالیکه پاریسی ها برای کم کردن فاصله به آب و آتش می زدند، بارسا به گل سوم نیز دست یافت. 

این بار هم سوارز بود که پس از جا گذاشتن لوئیز، با سیریگو تک به تک شد و با ضربه ای فنی توپ را به گوشه چپ دروازه پی اس جی فرستاد تا بارسا 3-0 جلو بیفتد. در این صحنه، سوارز با پاس ماسکرانو راهی دروازه پی اس جی شده بود. 

تعداد صفحات : 9

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 91
 • کل نظرات : 7
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 93
 • بازدید امروز : 169
 • باردید دیروز : 298
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 790
 • بازدید ماه : 13,020
 • بازدید سال : 283,642
 • بازدید کلی : 571,042