close
تبلیغات در اینترنت
هر چه می خواهد دل تنگت بجو - 2
loading...

هر چه می خواهد دل تنگت بجو

ثبت مسائل گوناگون از قبیل اطلاعرسانی های اخباری ، اطلاعات عمومی و هر آنچه نیاز روز باشد

۲۰. Dps چیست ؟

ادمین بازدید : 187 یکشنبه 20 ارديبهشت 1394 نظرات ()
Dps چیست ؟
 ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﺩی ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ می ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ می ﺭﺳﺪ Dps ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪی ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎقی ﺑﻤﺎﻧﺪ تصمیمی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺎﺩی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩﻩ می ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ می ﺭﺳﺪ . 

۱۹. دیابت چه بیماری های دیگری را به دنبال خواهد داشت؟‎

ادمین بازدید : 151 شنبه 12 ارديبهشت 1394 نظرات ()
دیابت در واقع مادر بسیاری از بیماری های صعب العلاج، پُرهزینه و سخت است.
 
 
این بیماری به چشم ها آسیب می رساند ، به قلب صدمه می زند ، سکته های بی درد می دهد ، نوروپاتی (آسیب اعصاب) به وجود می آورد.
 
 
پای دیابتی :
دیابت ، زخم های عجیب و غریب در پا ایجاد می کند و این زخم ها عمیق می شوند تا جایی که مثل قانقاریا ، پای بیمار کاملا صدمه می بیند و پزشک برای درمان فرد مجبور می شود پایش را قطع کند . 70 درصد آمپوتاسیون (قطع عضو) در سطح دنیا مربوط به دیابتی هاست.
 
 
دیابت باعث نفروپاتی ( بیماری کلیوی ) می شود که شروع آن با افزایش دفع پروتئین در ادرار است که شخص دیابتی باید این مساله را به عنوان یک عامل مهم در نظر داشته باشد. اگر دفع پروتئین ادامه یابد ، منجر به نفروپاتی و نارسایی کلیه می شود که فرد برای ادامه زندگی مجبور به دیالیز می شود.
 
 
علاوه بر عوارض اصلی در دیابت ، یک سری از عوارض دیگر مانند افسردگی ، ناتوانی جنسی مخصوصاً در آقایان ، بالا رفتن خطر عفونت های زنانه در خانم ها را می توان نام برد.
 
 
به طور کلی دیابت موذی می تواند خطر بیماری های صعب العلاج مثل سرطان را در شخص بالا ببرد (اگر قند خون کنترل نشود) ، پس می بینید که به نوعی همه ی قسمت های بدن را می تواند درگیر کند ، یعنی اعصاب و روان ، قلب ، کلیه ، چشم و ... .
 
 
در برخی افراد دیده شده که ناشنوایی هم داده است. همه ی اینها در اثر قند خون بالا اتفاق می افتند.

۱۹. EPS چیست ؟

ادمین بازدید : 133 شنبه 12 ارديبهشت 1394 نظرات ()
EPS چیست ؟
 
 
واژه   Eps ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ earning per share ﻳﺎ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺍﺳﺖ . ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻛﻞ ﺳﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ،  ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
 
 
 
 
 
***
سود ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ :
 ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺶ بینی می کند.

سود ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ : 
ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺎلی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻌﺪﻳﻞ Eps:
 ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی Eps ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ بینی می ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ Eps ﭘﻴﺶ بینی می ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭلی ﮔﺎهی ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﻭ ﮔﺎهی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ بینی ﺩﺭ می ﺁﻳﺪ . ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭسی ﻣﺸﺨﺺ می ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻮﺩ ﭘﻴﺶ بینی ﺷﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺶ بینی ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

۱۸. ترازنامه چیست؟ ‎

ادمین بازدید : 139 سه شنبه 08 ارديبهشت 1394 نظرات ()
ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎلی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍیی ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪهی ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ (ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ) ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺜﻼ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍیی ﻫﺎ ﺫﻛﺮ می ﺷﻮﺩ ، ﺑﻌﺪ ﺑﺪهی ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺁﺧﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ.
ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﺮﺍی ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ می کند ، ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍیی ، ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺪهی ﻭﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ می ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ بینی ﻛﺮﺩ .

۱۷. صورتهای مالی‎

ادمین بازدید : 127 سه شنبه 08 ارديبهشت 1394 نظرات ()
ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎلی
   ﺍﮔﺮ کسی ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎلی یک ﺷﺮﻛﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻫﺶ ﺑﺮﺭسی ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻛﺎﺭ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ فنی ﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭسی ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎلی ﻣﺸﺨﺺ می ﺷﻮﺩ ، ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺪﺭﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺳﻮﺩﺩهی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ می ﺷﻮﺩ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩ . ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎلی ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮﻭﺭی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻀﺮﺭ می ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎلی ﺷﺮﻛﺖ می ﺑﺎﺷﺪ .

ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎلی ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺖ :

( به ادامه مطلب مراجعه شود )

18. تشخیص پری دیابت چگونه است ؟

ادمین بازدید : 175 سه شنبه 08 ارديبهشت 1394 نظرات ()
تشخيص پری ديابت چگونه است؟
پزشکتان برای بررسی ابتلا به ديابت در شما ، مي تواند از دو نوع تست آزمايشگاهی استفاده کند :
۱- تست گلوکز خون ناشتا (FPG)
۲- تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT)
تست گلوکز خون ناشتا (FPG)
در آزمايش گلوکز (قند) خون ناشتا ، پس از ۸ ساعت نخوردن غذا ، مقدار گلوکز خون شما اندازه گيری می شود . اين ارزيابی آزمايشگاهی می تواند تخمين بزند که آيا بدن شما گلوکز را به خوبی متابوليزه می کند ( می سوزاند ) يا خير.
اگر پس از انجام آزمايش گلوکز خون ناشتا ، سطح گلوکز خون شما غيرطبيعی بود ، می توانيد آن را ( اختلال در گلوکز ناشتا ) نيز بناميد که اين حالت ، احتمال وجود پری ديابت را در شما مطرح می کند.
تفسير نتايج تست گلوکز خون ناشتا (FPG)
نتيجه آزمايش (FPG)
وضعيت : 

کمتر از ۱۰۰ ميلی گرم/دسی ليتر
طبيعی

۱۰۰ تا ۱۲۵ ميلی گرم/دسی ليتر
پری ديابت

بيشتر از ۱۲۶ ميلی گرم/دسی ليتر
در دو مرتبه آزمايش و یا بيشتر
ديابت
آزمايش قند خون
تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT)
آزمايش ديگری که ممکن است پزشک معالج تان از آن استفاده کند ، تست تحمل گلوکز خوراکی (OGTT) می باشد. در اين آزمايش سطح گلوکز خون شما در ۲ مرتبه : يک بار پس از ناشتایی و يک بار ۲ ساعت پس از نوشيدن يک آشاميدنی غنی از گلوکز ، اندازه گيری می گردد. اگر سطح گلوکز خون شما ۲ ساعت پس از مصرف آشاميدنی غنی از گلوکز ، بالاتر از حد طبيعی بود ، می توانيد آن را ( اختلال عدم تحمل گلوکز ) بناميد و اين عارضه احتمال ابتلا به پری ديابت را در شما مطرح می کند.

تفسير نتايج تست تحمل گلوکز   خوراکی(OGTT)
 
نتيجه آزمايش (OGTT)
وضعيت :
کمتر از ... ( به ادامه مطب مراجعه شود )
 

17. برای بررسی وضعیت پری دیابت می بایست بر روی کدام افراد ، آزمایش صورت گیرد؟

ادمین بازدید : 93 شنبه 05 ارديبهشت 1394 نظرات ()
شما می بايست برای تشخيص پری ديابت آزمايش دهيد ، اگر :

- سن بالای ۴۵ سال داريد.
- دارای هر يک از عوامل خطر ابتلا به ديابت می باشيد.
- دارای اضافه وزن و يا نمايه توده بدنی(BMI) بيش از ۲۵ می باشيد.
- جزء نژادهای با خطر زياد برای ابتلا به ديابت هستيد.
- اگر در گذشته ، سابقه عدم تحمل گلوکز داشته ايد و يا سطح گلوکز خون ناشتای شما پايين است.
- اگر سابقه ديابت بارداری داريد و يا کودکی با وزن بيش از ۴ کيلوگرم را به دنيا آورده ايد.
- دارای گروهی از عوارض مربوط به سندرم متابوليک باشيد که اين عوارض عبارتند از : کلسترول و تری گليسريد بالا ، بالا بودن LDL و پايين بودن HDL ، چاقی شکمی ، فشار خون بالا و مقاومت به انسولين.
- دارای سندرم تخمدان پلی کيستيک هستيد.

۱۶. سال مالی به چه معناست؟‎

ادمین بازدید : 101 شنبه 05 ارديبهشت 1394 نظرات ()
ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ؟
   
 
ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی ﻫﺮ ﺷﺮکت ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ بعضی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺷﺮﻭﻉ می ﻛﻨﻨﺪ ﻭ بعضی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﺎﻝ ﻣﺎلی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﻣﻬﺮ ﺁﻏﺎﺯ می ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭسی می ﻛﻨﻨﺪ ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ معینی ﻣﺜﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ می ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ بینی می ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻭ ... ﺭﺳﻴﺪگی می ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻧﻬﺎیی ...

۱۵. شرکت های سرمایه گذاری‎

ادمین بازدید : 63 شنبه 05 ارديبهشت 1394 نظرات ()
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی
 
 
 
   ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍری ،  ﺁﻧﻬﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺮ ﻣﺎلی ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ ﻳﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭ (ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ) ﺗﻬﻴﻪ می ﻛﻨﻨﺪ.
 
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎلی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی تولیدی ﻭ صنعتی ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ می ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی می ﻛﻨﻨﺪ. ولی شرکتهای ﻏﻴﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻭ صنعتی می ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

16. علائم مرحله قبل از دیابت ( پری دیابت) کدامند؟

ادمین بازدید : 453 شنبه 05 ارديبهشت 1394 نظرات ()
علائم مرحله قبل از دیابت ( پری دیابت) کدامند؟
 
اگرچه اغلب افراد پری ديابتی هيچ علامت خاصی ندارند ، ولی ممکن است برخی از علايم ديابت در آنها ديده شود ، مانند : تشنگی های غير عادی ، تکرر ادرار ، تاری ديد و خستگی های بيش از حد.
يک بررسی بالينی ممکن است برخی از نشانه های احتمالی ابتلا به پری ديابت را نشان دهد. 

تعداد صفحات : 9

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 90
 • کل نظرات : 9
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 26
 • آی پی دیروز : 33
 • بازدید امروز : 81
 • باردید دیروز : 124
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 10
 • بازدید هفته : 612
 • بازدید ماه : 2,213
 • بازدید سال : 6,621
 • بازدید کلی : 116,897